Извештај РФЗО 31.07.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 31.07.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 31.07.2019.

3.520.512,52
   

Stanje prethodnog dana

3.513.402,52

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  2.000,00

Ostale uplate

 5.110,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 31.07.2019.

 7.110,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 31.07.2019.  3.520.512,52                    

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  31.07.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 31.07.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


3.520.512,52