Извештај РФЗО 01.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 01.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.08.2019.

4.269.881,24
   

Stanje prethodnog dana

3.520.512,52

   

Uplata od RFZO

 655.660,31
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

95.430,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 01.08.2019.

 751.090,31

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.08.2019.  4.269.881,24                   

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

1.721,59

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 01.08.2019.

 1.721,59

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


4.269.881,24