Извештај РФЗО 02.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 02.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.08.2019.

214,55
   

Stanje prethodnog dana

4.269.881,24

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

 

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 1.349.000,00

   
Ukupno uplate na dan: 02.08.2019.

1.349.000,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.08.2019.  214,55                  

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

5.618.666,69
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 02.08.2019.

 5.618.666,69

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


214,55