Извештај РФЗО 05.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 05.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.08.2019.

21.604,55
   

Stanje prethodnog dana

214,55

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

21.390,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 05.08.2019.

21.390,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.08.2019.  21.604,55                  

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 05.08.2019.

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  OSTAJE:


21.604,55