Извештај РФЗО 08.08.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 08.08.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.08.2019.

388.579,55
   

Stanje prethodnog dana

355.559,55

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

33.020,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 08.08.2019.

33.020,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.08.2019.  388.579,55                  

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.08.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 08.08.2019.

 

UKUPNO  OSTAJE:                                                     388.579,55