Извештај РФЗО 02.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 02.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.09.2019.

317.681,61
   

Stanje prethodnog dana

4.479.827,12

   

Uplata od RFZO

907.229,89
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

18.050,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

697.000,00

   
Ukupno uplate na dan: 02.09.2019.

1.622.279,89

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.09.2019.        317.681,61              

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 5.783.776,03
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 649,37

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 02.09.2019.

5.784.486,23

UKUPNO  OSTAJE:                                                     317.681,61