Извештај РФЗО 03.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 03.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 03.09.2019.

331.651,79
   

Stanje prethodnog dana

317.681,61

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

219.750,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 03.09.2019.

219.750,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 03.09.2019.        331.651,79             

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  03.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

205.779,82
Ukupne isplate na dan: 03.09.2019.

205.779,82

UKUPNO  OSTAJE:                                                     331.651,79