Извештај РФЗО 04.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 04.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.09.2019.

225.625,76
   

Stanje prethodnog dana

331.651,79

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

5.800,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 04.09.2019.

5.800,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.09.2019.        225.625,76            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

111.826,03
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 04.09.2019.

111.826,03

UKUPNO  OSTAJE:                                                     225.625,76