Извештај РФЗО 11.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 11.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 11.09.2019.

518.009,05
   

Stanje prethodnog dana

465.829,76

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

57.800,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 11.09.2019.

57.800,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 10.09.2019.        518.009,05            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  11.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

5.620,71 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 11.09.2019.

 5.620,71

UKUPNO  OSTAJE:                                                     518.009,05