Извештај РФЗО 12.09.2019.

IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 12.09.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.09.2019.

640.587,08
   

Stanje prethodnog dana

518.009,05

   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

151.726,00

Min.rada i soc.polit.-porodiljska prava

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 12.09.2019.

151.726,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.09.2019.        640.587,08            

 


PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.09.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

29.147,97 
   

Isplate zarada 

 
Isplata porodiljskog bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

 Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan: 12.09.2019.

 29.147,97

UKUPNO  OSTAJE:                                                    640.587,08