Analiza higijenske ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe od I-IX meseca 2009 godine.

Категорија: Исхрана Погодака: 1659

 

Tokom devet meseci 2009 godine uzorkovano je 740 uzoraka namirnica, od kojih je u 620 uzoraka vršena mikrobiološka analiza i 269 uzoraka u kojima je vršena hemijska analiza.

 

Od 620 uzoraka u kojima je vršena mikrobiološka analiza 74 uzorka je bilo neispravno ili 11.9%. Struktura neispravnosti je takva da je u 9.4% neispravnih uzoraka utvrđeno prisustvo patogenih bakterija (staphylococcus aureus), u 5.4% prisustvo kvasnica i plesni, a ostali neispravni uzorci su sadržali uslovno patogene bakterije (e.coli, proteus) ili povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija.

 

Hemijske analize vršene su u 269 uzoraka, gde su 49 uzorka bila neispravna ili 18.21%. Od ukupnog broja neispravnih uzoraka, 77.5% je bilo neispravno zbog sastava, 18.4% zbog nezadovoljavajućih organoleptičkih osobina (nesvojsven miris, prisustvo stranih primesa koje potiču od uginulih i živih insekata ili neorganskih materija, mehanička oštećenja), a 4.1% uzoraka je bilo neispravno iz ostalih razloga (deklaracija). Sve analizirane namirnice na sadržaj teških metala pokazale su zadovoljavajuću ispravnost.

 

Generalno ističimo najlošiji kvaletet namirnica iz zanatske proizvodnje i prometa (sličan procenat neispravnosti) u mikrobiološkom smislu i u hemijskom smislu. Daleko najviše mikrobiološki neispravnih uzoraka namirnica bilo je iz grupe gotovih jela. U hemijskom smislu su takođe najmanje ispravne bile namirnice iz grupe gotovih jela i prerađevina od povrća i voća.

 

Tokom devet meseci 2009 godine uzorkovano je 18 uzoraka POU od kojih je u svih 18 uzoraka vršena hemijska analiza. Mikrobiološka analiza vršena je u 4 uzorka. U 5.55% uzoraka utvršena je hemijska neispravnost. Svi mikrobiološki analizirani uzorci predmeta opšte upotrebe su bili ispravni.

 

Generalno ističimo dobar kvalitet predmeta opšte upotrebe u prometu, ali naglašavamo da je mali broj uzoraka bio analiziran.