Анализа исправности намирница и ПОУ 2010

 

Анализа исправности намирница и предмета опште употребе за 2010. годину

 

НАМИРНИЦЕ

Током 2010 године узорковано је 457 узорака намирница (711 током 2009 године). Микробиолошка анализа вршена у 393 узорка од којих је 20 или 5.08% било неисправно. Хемијска анализа вршена је у 189 узорака од којих је 45 узорака или 23.80% било неисправно.

Од укупног броја 393 узорака намирница у којима је вршен микробиолошки преглед, 375 узорака су домаће производње (и то 209 узорака потиче из промета, 151 узорак потиче из занатске производње и 15 узорка је из индустрије), а 18 узорака је из увоза. Намирнице домаће производње су биле неисправне у 5.33%, док су све намирнице из увоза биле микробиолошки исправне. Структура микробиолошке неисправности је следећа: 20% узорака је неисправно због присуства Стапхyлоцоццус ауреуса, 5% због присуства плесни и квасница, 45% због присуства термотолерантних бактерија и 30% због повећаног броја аеробних мезофилних бактерија.

Од укупног броја, 189 узорака (од чега је 26 из индустрије, 58 из промета, 78 из занатске производње) у којима је вршена хемијска анализа, 45 узорака није исправно или 23.8%. Узорковано је 162 узорка из домаће производње и 27 узорака из увоза. Из домаће производње 20.98% узорака је било неисправно, а из увоза чак 40.7% узорака. У структури хемијске неисправности доминира неисправност због састава -88.23%, а остали неисправни узорци су због неисправне декларације. Од 27 узорака из увоза у којима је вршена хемијска анализа, сви узорци су били неисправни због декларације која није у складу са актуелном законском регулативом.

У оквиру програма мониторинга намирница за 2010 годину коју спроводи Министарство здравља узорковано је 47 намирница од чега 38 у оквиру мониторинга и 9 у оквиру посебне контроле, што је испуњење плана 102.17% (план је 46=37+9). У 34 намирнице вршена је микробиолошка анализа, а у 38 намирница вршена је хемијска анализа. У 6 узорака флашираних вода вршена је микробиолошка и хемијска анализа. Од 38 намирница у којима је рађена хемијска анализа, 16 узорака није исправно, услед неисправне декларације (42.1%). Од тога су намирнице из домаће производње неисправне у 22.2% (4 од 18), а намирнице из увоза у 60% (12 од 20). Све намирнице у којима је вршена микробиолошка анализа биле су у том погледу исправне и то 18 намирница из домаће производње и 16 намирница из увоза.

 

 

ПРЕДМЕТИ ОПШТЕ УПОТРЕБЕ

Током 2010 године контролисан је 91 узорак предмета опште употребе (ПОУ). У 89 узорака вршена је хемијска анализа, а само у 7 узорака микробиолошка. Контролисане су све групе ПОУ према Правилнику, изузев дувана и дуванских прерађевина. Од 89 узорака у којима је вршена хемијска анализа 14 је било неисправно или 15.73%. Свих 7 узорака у којима је вршена микробиолошка контрола били су исправни.

Контролисано је 5 узорака посуђа и прибора за животне намирнице од чега 3 из домаће производње и 2 из увоза. Из ове групе, 1 узорак је био неисправан у хемијском смислу или 25%, услед повећане миграције боја у модел растворе.

Контролисано је 12 узорака из групе амбалажа за животне намирнице од којих је 11 из домаће производње и 1 узорак из увоза. У свим узорцима вршена је хемијска анализа и 33.3% је било неисправно (4 од 12). Три неисправна узорка су домаће производње, а један неисправан је из увоза. Узорци из домаће производње били су неисправни због миграције боја у модел растворе (1 узорак) и због повећане концентрације олова (2 узорка). Узорак из увоза није имао исправну декларацију.

Такође је контролисано 13 узорака дечијих играчака и сви узорци су били из увоза. У 6 узорака дечијих играчака је утврђена је хемијска неисправност или у 46.15%. Пола неисправних узорака није имало исправну декларацију, у једном је утврђена недозвољена миграција боја у модел растворе, а у 2 узорка су утврђена механичка оштећења.

Из групе средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела анализирано је 47 узорака у хемијском смислу и 7 у микробиолошком. Од тога, 20 узорака у којима је вршена хемијска анализа потичу из домаће производње, као и 2 узорка у којима је вршена микробиолошка анализа. Остали узорци су из увоза, дакле 27 узорака у којима је вршена хемијска и 7 узорака у којима је вршена микробиолошка анализа. Из ове групе само 2 узорка су била неисправна (4.2%) и то због неисправне декларације и оба су из домаће производње.

У групи средства за одржавање чистоће у домаћинству анализирано је 12 узорака и то 8 из домаће производње и 4 из увоза. У свим узорцима је вршена само хемијска анализа и сви узорци су били исправни.