Unapređenje kvaliteta rada DZ u 2010.

 

UNAPREĐENJE  KVALITETA  RADA  DOMOVA  ZDRAVLJA

SEVERNO-BANATSKOG  OKRUGA  U  2010.

 

Na sedmoj Nacionalnoj konferenciji „Uvođenje kulture bezbednosti pacijenata u sistem zdravstvene zaštite Republike Srbije“, predstavljene su rang liste zdravstvenih ustanova Srbije u odnosu na praćenje pokazatelja kvaliteta rada.

U kategoriji domova zdravlja do 50.000 stanovnika i manje sa teritorije Severno-banatskog okruga kvalitet je meren u pet domova zdravlja:  Ada, Kanjiža, Senta, Čoka i Novi Kneževac. Dom zdravlja Kikinda je u kategoriji zdravstvenih ustanova sa više od 50.000 stanovnika.

Metod procene kvaliteta i rangiranje zdravstvenih ustanova je bio istovetan kao prethodne 2009. godine. Najbolje rangiran dom zdravlja u Srbiji je dom zdravlja Inđija sa ukupnim skorom 2,42 a u aktegoriji domova zdravlja preko 50.000 stanovnika je dom zdravlja Sremska Mitrovica sa skorom 2,21. U istoj kategoriji dom zdravlja Kikinda zauzima šesto mesto sa skorom 2,04 (2008:1,88; 2009:1,83) s tim da tri doma zdravlja bolje rangirana od Kikinde imaju skorove 2,08.

U ukupnom skoru mereni su procesni pokazatelji službe opšte medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite dece i omladine i  vakcinacije od gripa stanovnika starijih od 65 godina. Kao strukturni pokazatelj je meren procenat zaposlenih koji su sticali i obnovili znanja i veštine. Pokazatelj ishoda je meren kroz zadovoljstvo korisnika i zadovoljstvo zaposlenih.


Domovi zdravlja u Okrugu do 50.000 stanovnika su rangirani na sledeći način:

  • Ada  49. Mesto sa ukupnim skorom 1,90. Takav rang je iznenađujuće nizak s obzirom da je u 2009. Dz Ada bio najbolje rangirana zdravstvena ustanova u Srbiji.
  • Novi Kneževac 86. mesto, skor 1,70
  • Čoka 91. mesto, skor 1,67
  • Senta 92. mesto, skor 1,67
  • Kanjiža 93. mesto skor 1,65

Procesni pokazatelji kvaliteta koji su ujedno bili i obavezni za praćenje obuhvatali su sledeće :

  • Prosečan broj poseta po lekaru
  • Prosečan broj recepata po lekaru na sto poseta
  • Prosečan broj uputa za laboratoriju, rendgen, ultrazvuk i specijalističko-konsultativni pregled na sto poseta
  • Procenat preventivnih poseta u ukupnom broju poseta.
  • Obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina.

Na osnovu dostavljenih podataka izvršena je analiza pokazatelja kvaliteta rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ukupno 173 ustanove.

 

Tabela 1. Pokazatelji kvaliteta u službi opšte medicine

terirorija

Prosečan broj poseta po lekaru

Prosečan broj recepata po lekaru na 100 poseta

Prosečan broj uputa za laboratoriju po lekaru na 100 poseta

Prosečan broj uputa za rendgen po lekaru na 100 poseta

Severno-banatski okrug

8427

179,3

11,1

2,1

Republika Srbija

7247

197,8

13,9

2,3

 

U tabeli broj 1 vidi se da domovi zdravlja u Okrugu iako imaju veći prosečan broj poseta po lekaru od Republičkog proseka ipak racionalnije rade u odnosu na kurativu i dijagnostiku od Republičkog proseka.

 

Tabela 2. Pokazatelji kvaliteta u službi opšte medicine (2.deo)

terirorija

Prosečan broj uputa za ultrazvuk po lekaru na 100 poseta

Prosečan broj uputa za specijalističko-konsultativni pregled po lekaru na 100 poseta

Procenat preventivnih poseta u ukupnom broju poseta

Obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina

Severno-banatski okrug

2.2

18.6

5.7

13.9

Republika Srbija

2.0

25.6

5.0

11.7

 

U tabeli broj 2. vidi se da ustanove primarne zdravstvene zaštite u Okrugu imaju veći procenat preventivnih pregleda od Republičkog proseka čemu u prilog ide i povećan broj ultrazvučnih pregleda ali i manji prosek upućenih pacijenata na specijalističko-konsultativne preglede .

Zaključak je da domovi zdravlja u Okrugu rade racionalno, troše manje sredstava za dijagnostiku i terapiju od Republičkog proseka iako imaju veći broj pacijenata. Manje šalju pacijenate na specijalističko-konsultativnu preglede tako da na primarnom nivou zdravstvene zaštite rešavaju zdravstvene zahteve 80% pacijenata. U isto vreme broj preventivnih pregleda je veći od republičkog proseka kao i broj osoba starijih od 65 godina vakcinisanih protiv gripa.

Razlog za niske rangove domova zdravlja u Okrugu u kategoriji zdravtsvenih ustanova do 50.00 stanovnika leži u lošim pokazateljima strukture i ishoda tako da kvalitet rada treba unaprediti u oblastima: zadovoljstva korisnika, zadovoljstva zaposlenih, rada komisije za unapređenje kvaliteta rada, povećanjem bezbednosti pacijenata uvođenjem procedura za registrovanje neželjenih događaja i neželjenih reakcija na lekove kao i kontinuiranom edukacijom zaposlenih kroz akreditaciju programa kod Zdravstvenog saveta Srbije.