Kvalitet rada u primarnoj ZZ u 2012.

 

ANALIZA POKAZATELjA KVALITETA RADA

ZDRAVSTVENIH USTANOVA SEVERNO-BANATSKOG OKRUGA U 2012.

 

Mr sci. Med dr Branislav Hačko

Specijalista socijalne medicine

  

UVOD

Pravilnik o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnikRS“, broj 49/10) donešen je u junu 2010. godine. Institut za javno zdravlje Srbije„Dr Milan Jovanović Batut” je sačinio Metodološko uputstvo za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite. Ovim Metodološkim uputstvom se određuje način prikupljanja, praćenja, izračunavanja i izveštavanja pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova.

Zdravstvene ustanove u Severno-banatskom Okrugu su bile u obavezi da prikupe podatke iizračunaju pokazatelje za 2012. godinu i da dostave Zavodu za javno zdravlje Kikinda.

Institut za javno zdravlje Srbije „Milan Jovanović Batut” je 20.9.2013. dostavio zbirne izveštaje pokazatelja za Republiku Srbiju za dalju analizu.

U analizi će biti obuhvaćene sledeće ustanove: domovi zdravlja Kikinda, Senta, Kanjiža, Ada, Novi Kneževac i Čoka. Opšte bolnice u Kikindi i Senti, Apoteke Kikinda i Senta kao i Specijalna bolnice za psihijatrijske bolesti u Novom Kneževcu i Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Banja Kanjiža.

POKAZATELjI KVALITETA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE DELATNOSTI – DOM ZDRAVLjA

Pokazatelji kvaliteta rada izabranih lekara u službi opšte medicine u 2012.

r.br.

Naziv pokazatelja

SBO 2012.

Srbija

2011.

Ada

Kanj.

Kik.

N.Kn.

Sen.

Čoka

1

Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara

92,6

56,8%

71,04

85.2

75,6

91,66

100

86,62

2

Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara

1,05

1,9

0,27

1.2

0,72

0,80

1,48

1,83

3

Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara

18,9

23,7%

11,25

8.0

20,29

20,21

6,40

23,75

4

Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara

2,99

4,4%

3,92

3.52

2,84

3,59

1,44

2,65

5

Obuhvat registrovanih korisnika starijih od 65 godina vakcinacijom protiv sezonskog gripa

11,3

12,8%

2,74

11.0

17,12

10,79

9,21

17,22

6

Procenat obolelih od povišenog krvnog pritiska (I10-I15) kod kojih je na poslednjem kontrolnom pregledu, vrednost krvnog pritiska bila niža od 140/90

47,6

49,3%

64,18

9.0

13,11

81,21

73,68

44,49

7

Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) koji su upućeni na pregled očnog dna

44,5

30,1%

73,15

50.0

47,30

15,14

5,53

76,17

8

Procenat obolelih od šećerne bolesti (E10-E14) kod kojih je bar jednom određena vrednost glikoziliranog hemoglobina (HbA1c)

69,8

33,3%

100

89.9

73,12

39,59

44,57

71,91

9

Procenat registrovanih korisnika u čiji je zdravstveni karton ubeležena vrednost krvnog pritiska, indeks telesne mase - ITM, pušački status i preporučeni saveti za zdravo ponašanje

18,3

23,2%

18,64

20.0

31,09

6,28

1,39

32,37

10

Procenat registrovanih korisnika starijih od 50 godina kojima je urađen test na krvavljenje u stolici (hemokult test)

3,7

4,7%

7,11

4.2

3,95

2,65

1,20

2,94

11

Procenat epizoda sa tonzilofaringitisom (J02, J03) kod kojih je kao prva terapija ordinirana terapija penicilinom

23,4

27%

44,54

25.0

12,84

9,91

30,44

17,76

Zaključak: u Severno-banatskom okrugu u službi opšte medicine potrebno je unaprediti pokazatelje kvaliteta koji se odnose na preventivne preglede, vakcinaciju protiv sezonskog gripa i skrining na rano otkrivanje karcinoma debelog creva. Potrebno je zdravstvenim kartonima ažurirati evidenciju prisutnih faktora rizika.

 


POKAZATELJI KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŠKOLSKE DECE I OMLADINE 2012.

 

r.br.

Naziv pokazatelja

SBO 2012.

Srbija

2011.

Ada

Kanj.

Kik.

N.Kn.

Sen.

Čoka

1

Procenat registrovanih korisnika koji su iz bilo kog razloga posetili svog izabranog lekara

86

60,5%

89,55

62,25

76,99

91,13

100

96,69

2

Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog lekara

0,4

0,6

0,36

0,30

0,53

0,31

0,20

0,67

3

Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod lekara

14,9

11,3%

12,72

6,66

13,63

1,50

27,87

26,66

4

Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod lekara

23,0

22,5%

19,16

19,07

12,06

22,92

48,94

15,83

5

Procenat epizoda sa akutnim infekcijama gornjih disajnih puteva (J00-J06) kod kojih je pri prvom pregledu propisan antibiotik

73,6

42%

81,33

69,77

65,47

98,09

86,12

41,30

6

Procenat epizoda svih oboljenja kod dece lečenih antibioticima u kojim je ordinirana ampulirana terapija

15,1

8,4%

3,61

5,19

21,92

4,95

7,88

12,43

7

Procenat predgojazne/gojazne dece u čiji je zdravstveni karton ubeležen status uhranjenosti i dat savet o pravilnoj ishrani

95,6

28,3%

100

75,00

100

98,90

100

100

8

Obuhvat dece u 15. godini života kompletnom imunizacijom

97,9

80,3%

100

97,58

100

95,58

93,58

100

 

Zaključak: u zdravstvenoj zaštiti školske dece i omladine potrebno je unaprediti kvalitet rada u odnosu na smanjenje izdatih broja uputa za specijalističko-konsultativni pregled ( domovi zdravlja Senta i Čoka), smanjiti propisivanje antibiotika kod akutnih infekcija gornjih disajnih puteva i smanjiti ampuliranu terapiju (dz Kikinda).

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ŽENA U 2012.

 

r.br.

Naziv pokazatelja

SBO 2012.

Srbija

2011.

Ada

Kanj.

Kik.

N.Kn.

Sen.

Čoka

1

Procenat registrovanih korisnica koje su iz bilo kog razloga posetile svog izabranog ginekologa

64,5

54,8%

36,91

80,3

91,9

87,7

31,1

59,2

2

Odnos prvih i ponovnih pregleda radi lečenja kod izabranog ginekologa

0,7

1,2

0,6

0,89

0,61

0,33

0,30

1,33

3

Odnos broja uputa izdatih za specijalističko-konsultativni pregled i ukupnog broja poseta kod ginekologa

9,1

7,7%

16,45

1,79

11,5

3,18

15,2

6,11

4

Procenat preventivnih pregleda u ukupnom broju pregleda i poseta kod ginekologa

40,3

41,8%

38,95

38,9

48,6

35,8

43,8

35,2

5

Procenat korisnica od 25 do 69 godina starosti obuhvaćenih ciljanim pregledom radi ranog otkrivanje raka grlića materice

15,6

17,8%

4,35

18,8

32,7

11,4

10,3

16,2

6

Procenat korisnica od 45 do 69 godina starosti koje su upućene na mamografiju od bilo kog izabranog ginekologa u poslednjih 12 meseci

17,8

15,4%

13,45

21,2

3,11

11,9

11,1

45,8

 

Zaključak: u SBO u zdravstvenoj zaštiti žena potrebno je u dz Čoka smanjiti odnos prvih i ponovnih pregeleda, u svim domovima zdravlja osim u Kikindi i Senti povećati procenat preventivnih pregleda. Povećati procenat ciljanih pregleda radi ranog otkrivanja raka grlića materice i upućivanje na mamografiju.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA U STOMATOLOŠKOJ SLUŽBI

r.br.

Naziv pokazatelja

SBO 2012.

SBO

2011.

Ada

Kanj.

Kik.

N.Kn.

Sen.

Čoka

1

Deca u 7. godini obuhvaćena lokalnom aplikacijom fluora

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Deca u 12. godini sa zdravim stalnim zubima

34,1

37.10

59,7

28,6

33,1

0

53,4

29,3

3

KEP 12

2,45

2.14

0,4

2,2

2,4

5,8

1,6

2,3

4

Deca u 7. razredu OŠ kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija

45,13

46.1

16,7

47,2

39,7

69,7

35,4

85,6

5

Deca u 3. Razredu srednje škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija

37,0

36.7

12,5

45,2

37,3

53,9

32,2

82,3

6

Trudnice obuhvaćene preventivnim pregledom

35,0

34.5

43,8

77,5

9,9

7,4

100

41,6

7

Pacijenti stariji od 18 godina kod kojih je konzervativno tretirana paradontopatija

10,1

10.1

7,0

7,2

7,7

10,6

11,6

35,2

8

Ponovljene intervencije

0,8

0.8

1,6

0,1

0,1

0,04

3,5

0

 

Zključak: potrebno je unaprediti kvalitet rada u stomatološkoj zaštiti kod dece u 7. razredu OŠ kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija i to u dz Čoka preko 85% i dz Novi Kneževac preko 69%. Visok procenat dece u 3. Razredu srednje škole kod kojih je utvrđeno prisustvo nelečenih ortodontskih anomalija je preko 80% u dz Čoka. Ponovljene intervencije kao pokazatelj kvaliteta rada se ne evidentiraju adekvatno ni u jednom domu zdravlja.

 

POKAZATELJI KVALITETA RADA PATRONAŽNE SLUŽBE U DOMOVIMA ZDRAVLJA U 2012.

r.br.

Naziv pokazatelja

SBO 2012.

Srbija.

Ada

Kanj.

Kik.

N.Kn.

Sen.

Čoka

1

Prosečan broj patronažnih poseta po novorođenčetu / odojčetu/osobi starijoj od 65 godina

0,42

1,57

0,3

0,36

0,43

 

0,34

0,8

2

Obuhvat novorođenčadi prvom patronažnom posetom

91

67

100

77,2

93,9

 

96,4

76,2

 

Zaključak: potrebno je unaprediti broj patronažnih poseta osobama starijim od 65 godina. U domovima zdravlja Čoka i Kanjiža obuhvat novorođenčadi prvom patronažnom posetom je iznad Republičkog proseka,a li daleko ispod proseka u SBO.

 

ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

 

Procena zadovoljstva korisnika je vršena analizom broja podnetih prigovora u 2012. U SBO u 2012 . bilo je ukupno 29 prigovora i to na:

  1. 1.Kvalitet zdravstvenih usluga 14 (dz Kanjiža 3, dz Kikinda 4, OB Kikinda 3, OB Senta 4)
  2. 2.Postupak zdravtsvenih radnika i zdravstvenih saradnika 10 (dz Ada 2, dz Senta 1, OB Kikinda 2, OB Senta 2)
  3. 3.Vreme čekanja na zdravstvene usluge 2 (OB Senta)
  4. 4.Refundacija novčanih sredstava 2 (dz Kikinda, OB Senta)
  5. 5.Drugo 1 (OB Senta)

Nije bilo prigovora na : način naplaćivanja zdravtsvenih usluga, organizaciju zdravtsvene službe i prava pacijenata.