Kvalitet rada u sekundarnoj ZZ u 2012.

ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U 2012. GODINI

SEKUNDARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

SEVERNO-BANATSKI OKRUG

Mr sci.med dr Branislav Hačko

 

Na osnovu člana 203. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05, 57/11), Pravilnika o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite („Službeni glasnik RS“ broj 49/10) i člana 11. Metodološkog uputstva za postupak izveštavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite (IZJZ Srbije,2011.)

U zdravstvenim ustanovama SBO u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti U 2012. Godini praćeni su sledeći procesni pokazatelji:

*Stopa letaliteta
*Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema
*Prosečna dužina bolničkog lečenja

*Prosečan broj
medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji
*Procenat
obdukovanih
*Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih
dijagnoza
*Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na
odeljenje
intenzivne nege u toku hospitalizacije
*Procenat pacijenata koji
se prate po procesu zdravstvene nege
*Procenat sestrinskih otpusnih pisama
patronažnoj službi


Ovi pokazatelji su se pratili i za nivo ustanove i posebno za oblast interne
medicine, hirurgije, pedijatrije i ginekologije sa akušerstvom. Osim toga po
pojedinim granama pratili su se i:


za internu medicinu:


*Stopa letaliteta od infarkta miokarda

*Procenat umrlih od
infarkta miokarda u toku prvih 48 sati od prijema
*Stopa letaliteta od
cerebrovaskularnog insulta
*Procenat umrlih od cerebrovaskularanog insulta u
toku prvih 48 sati od
prijema
*Prosečna dužina bolničkog lečenja pacijenata sa akutnim infarktom
miokarda
*Prosečna dužina bolničkog
lečenja kod pacijenata sa cerebrovaskularnim
insultom
*Procenat pacijenata
sa akutnim infarktom miokarda kod kojih je izvršen
ponovni prijem u koronarnu jedinicu
*Procenat ponovnih hospitalizacija pacijenata sa akutnim
infarktom
miokarda u roku od 30 dana od otpusta iz bolnice sa ovom dijagnozom
*Procenat pacijenata sa cerebrovaskularnim insultom kod kojih je
izvršen
ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege
*Procenat ponovnih
hospitalizacija pacijenata sa cerebrovaskularnim
insultom u roku od 30 dana od otpusta iz bolnice sa ovom dijagnozom

*Procenat pacijenata kod kojih
je izvršen ponovni prijem na odeljenje
intenzivne nege u toku hospitalizacije na svim odeljenjima
internističkih grana medicine

 


za hirurgiju:


*Stopa letaliteta operisanih pacijenata
*Stopa letaliteta neoperisanih
pacijenata
*Prosečan broj preoperativnih dana lečenja

*Prosečan
broj operisanih pacijenata u opštoj, regionalnoj i lokalnoj
anesteziji po hirurgu
*Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na
odeljenje
intenzivne nege u toku hospitalizacije na svim odeljenjima hirurških
grana medicine
*Broj umrlih pacijenata posle
apendektomije
*Broj umrlih pacijenata posle holecistektomije

*Procenat
pacijenata koji su dobili sepsu posle operacije

 

 


za ginekologiju i akušerstvo:


*Broj trudnica i porodilja umrlih tokom hospitalizacije

*Broj
živorođene dece umrle do otpusta iz bolnice
*Broj povreda porodilja nastalih
pri porođaju
*Broj povreda novorođenčadi nastalih pri porođaju

*Procenat
porođaja obavljenih carskim rezom
*Procenat porođaja obavljenih u epiduralnoj
anesteziji
*Prosečna dužina ležanja u bolnici za normalan
porođaj
*Procenat pacijentkinja kod kojih je izvršen ponovni prijem na
odeljenje
intenzivne nege u toku hospitalizacije na odeljenju ginekologije i
akušerstva
*Uključenost porodilišta u program "Bolnica prijatelj
beba";
*Procenat porođaja obavljenih uz prisustvo partnera ili člana
porodice
porodilje

 


 

 

Tabela 1. Procesni pokazatelji za ustanovu u celini

 

 

Prosečna dužina bolničkog lečenja 2012.

Prosečna dužina bolničkog lečenja 2011.

Br. med.sestara po zauzetoj bol.postelji 2012.

Br. med.sestara po zauzetoj bol.postelji 2011.

Stopa letaliteta 2012.

Stopa letaliteta 2011.

Ob Kikinda

7.55

7.62

0.66

1.27

5.66

6.72

Ob Senta

6.62

7.14

0.71

1.29

4.49

4.32

SBO

12.73

12.87

0.53

0.94

4.98

5.68

R Srbija

 

6.7

 

0.8

 

3.5

 

 

ZAKLJUČAK:

U OB Senta:

 1. 1. Prosečna dužina bolničkog lečenja je smanjena sa 7,14 na 6,62 dana, i neznatno je ispod Republičkog proseka.
 2. 2.Broj medicinskih sestara po zauzetoj bolesničkoj postelji je smanjen sa 1,29 na 0,71. Republički prosek – 0,8.
 3. 3.Stopa letaliteta je povećana sa 4,32 na 4,49 i iznad je Republičkog proseka.

U OB Kikinda:

 1. 1.Prosečna dužina bolničkog lečenja je još uvek iznad Republičkog proseka

 

Tabela broj 2      Procesni pokazatelji za ustanovu u celini , nastavak

 

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu 2012.

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu 2011.

Procenat obdukovanih 2012.

Procenat obdukovanih 2011.

Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza 2012.

Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza 2011.

Ob Kikinda

38.71

28.77

3.01

3.30

100

85.71

Ob Senta

34.19

43.27

13.39

15.46

72.35

100

SBO

30.31

32.69

7.55

8.43

76.16

88,21

R Srbija

 

32.14

 

13.62

 

87.84

 

ZAKLJUČAK:

U OB Senta:

 1. 1. Procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema u bolnicu je smanjen sa 43,27 na 34,19 ali je još uvek iznad proseka Republike.
 2. 2.Procenat obdukovanih je smanjen sa 15,46 na 13,39 i na nivou je Republičkog proseka.
 3. 3.Procenat podudarnosti kliničkih i obdukcionih dijagnoza 72,35% i ispod je Republičkog proseka.

U OB Kikinda: procenat umrlih u toku prvih 48 sati od prijema, procenat obdukovanih i stopu letaliteta kao pokazatelje kvaliteta rada je potrebno unaprediti.

 

Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege 2012.

Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege 2011.

Procenat pacijenata koji se prate prema procesu zdravstvene nege 2012.

Procenat pacijenata koji se prate prema procesu zdravstvene nege 2011.

Procenat sestrinskih pisama upućenih patronažnoj službi 2012.

Procenat sestrinskih pisama upućenih patronažnoj službi 2011.

Ob Kikinda

1.41

0.24

49.20

10.20

0.47

0.0

Ob Senta

0.83

1.82

 

 

 

 

SBO

 

 

47.62

25.96

1.54

1.61

R Srbija

 

1.54

 

21.11

 

16.72

 

ZAKLJUČAK:

OB Senta:

 1. 1.Procenat pacijenata koji se prate prema procesu zdravstvene se ne prati i potrebno je usvojiti Proceduru za planiranje i dokumentovanje sestrinske nege .
 2. 2.Procenat sestrinskih pisama upućenih patronažnoj službi se ne evidentira kao pokazatelj kvaliteta.
 3. 3.Procenat pacijenata kod kojih je izvršen ponovni prijem na odeljenje intenzivne nege u 2012. je smanjen sa 1,82 na 0,83 i znatno je ispod Republičkog proseka.

OB Kikinda: Potrebno je unaprediti procenat sestrinskih pisama upućenih patronažnoj službi u 2012.

 

 

 

 

 

Tabela 4. Procesni pokazatelji po odeljenjima 2012./2011.

 

Stopa letaliteta 2012.

Stopa letaliteta

2011.

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati po prijemu u bolnicu 2012.

Procenat umrlih u toku prvih 48 sati po prijemu u bolnicu 2011.

Ob Kikinda

5.66

6.72

36.71

28.77

Hirurgija

4.32

4.94

16.50

21.82

Interna medicina

10.26

12.91

44.66

31.21

Pedijatrija

0

0

0

0

Ginekologija i akušerstvo

0.88

0

44.44

0

OB Senta

4.49

4.32

34.19

43.27

Hirurgija

2.24

2.81

18.52

31.25

Interna medicina

12.16

10.53

37.54

46.38

Pedijatrija

0

0

0

0

Ginekologija i akušerstvo

0.18

0.09

0.00

0.00

 

ZAKLJUČAK: stopa letaliteta je smanjena na Hirurškom odeljenju.

Procenat umrlih u prvih 48 sati po prijemu u bolnicu je smanjen na svim odeljenjima.

 

Tabela broj 6. Procesni pokazatelji po odeljenjima 2012./2011

 

 

Prosečna dužina bolničkog lečenja 2012.

Prosečna dužina bolničkog lečenja 2011.

Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji 2012.

Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji 2011.

Ob Kikinda

7.55

7.62

0.66

1.27

Hirurgija

7.64

7.54

0.64

1.35

Interna medicina

9.07

9.45

0.59

1.08

Pedijatrija

4.52

4.38

1.14

2.33

Ginekologija i akušerstvo

5.39

5.47

0.79

1.32

OB Senta

6.62

7.14

0.71

1.29

Hirurgija

5.50

5.49

0.77

1.64

Interna medicina

10.23

11.27

0.61

1.01

Pedijatrija

6.64

5.85

0.67

1.70

Ginekologija i akušerstvo

3.91

4.47

0.90

1.50

R.Srbija

 

 

 

 

Hirurgija

 

6.43

 

 

Interna medicina

 

9.14

 

 

Pedijatrija

 

4.3

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

5.2

 

 

 

ZAKLJUČAK:

 1. 1.U 2012. prosečna dužina lečenja pacijenata svih pacijenata je smanjena, ali je na internom još uvek iznad Republičkog proseka.
 2. 2.Prosečan broj medicinskih sestara po zauzetoj bolničkoj postelji je smanjen za 40-50% na svim odeljenjima.

 

Tabela broj 7. Stopa letaliteta operisanih pacijenata 2012/2011.

 

Stopa letaliteta operisanih pacijenata 2012.

Stopa letaliteta operisanih pacijenata 2011.

OB Kikinda

2.54

3.32

OB Senta

1.43

1.45

SBO

1.88

2.16

 

ZAKLJUČAK: U 2012. je smanjena stopa letaliteta operisanih pacijenata.

 

Prosečan broj preoprativnih dana lečenja u OB Kikinda je 0,84 a u OB Senta 0,71. 2011. U OB Senta je bio 0,0,55. Republički prosek je 1,1 dan.

 

ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA u 2012. se nalazi u delu PZZ sa svim zdravstvenim ustanovama Severno-banatskog okruga.

 

 

 

 

 

 

Tabela Broj 8. Procesni pokazatelji iz oblasti ginekologije i akušerstva

 

Procenat porodilja koje su imale povrede pri porođaju 2012.

Procenat porodilja koje su imale povrede pri porođaju 2011.

Procenat novorođenčadi koja su imala povredu pri rađanju 2012.

Procenat novorođenčadi koja su imala povredu pri rađanju 2011.

Prosečna dužina ležanja za normalni porođaj 2012.

Prosečna dužina ležanja za normalni porođaj 2011.

Ob Kikinda

12.3

12.4

1.6

0

5.5

5.6

Ob Senta

11.8

15.0

1.0

1.5

6.9

6.9

SBO

12.1

14.1

1.3

0.9

6.4

6.4

R Srbija

 

11.6

 

3.6

 

4.5

 

ZAKLJUČAK:

 1. 1.Procenat porodilja koje su imale povrede pri porođaju je smanjen u 2012. ali je još uvek iznad Republičkog proseka .
 2. 2.Procenat novorođenčadi koja su imala povredu pri rađanju je smanjen na 2011. i ispod je Republičkog proseka. (1,3% : 3,6%)
 3. 3.Prosečna dužina ležanja za normalni porođaj je Iznad Republičkog proseka je (6,4: 4.5)

 

 

 

BEZBEDNOST PACIJENATA

 

Stopa padova pacijenata 2012.

Stopa padova pacijenata 2011.

Stopa pacijenata sa dekubitusima

2012.

Stopa pacijenata sa dekubitusima

2011.

Stopa tromboembolijskih komplikacija 2012.

Stopa tromboembolijskih komplikacija 2011.

Ob Kikinda

0.1

0.1

0.8

1.6

0

0

Ob Senta

0.3

0.3

1.8

0

1.7

0

SBO

0.2

0.1

1.7

1.5

1.7

0

 

ZAKLJUČAK: Bezbednost pacijenata je u odnosu na stopu padova pacijenata nepromenjena ali je u OB Senta pogoršana u odnosu na 2011. u stopi pacijenata sa dekubitusima i stopi tromboembolijskih komplikacija.