Zadovoljstvo zaposlenih u ZU SBO 2007.

 

Analiza pokazatelja zadovoljstva zaposlenih

u zdravstvenim ustanovama Severno-banatskog okruga za 2007.

 

Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama obavljeno je 03.12.2007. godine u sklopu aktivnosti stalnog unapredenja kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji. U ispitivanju su ucestvovale sve zdravstvene ustanove na teritoriji Severno - banatskog okruga.

Istraživanjem su obuhvaceni svi zaposleni koji su bili prisutni na poslu tog dana . Ukupno 1237 anketiranih (98.9%)
REZULTATI ANKETE :

U odnosu na zanimanje:najviše su zastupljeni zdravstveni radnici-880 (70.3%), zatim tehnicki radnici 168 (13.4%) , potom administrativni radnici 93 (7.4%) , a najmanje zdravstveni saradnici 70 (5.6%).

ZANIMANjE

Struktura u odnosu na završenu školu: bez osnovne škole 7 (0.6%), sa završenom osnovnom školom 108 (8.6%) , sa srednjom školom 767 (61.3%) , sa višom školom 123 (9.8%) , sa završenim fakultetom 210 (16.8%)

ZAVRŠENA ŠKOLA

U odnosu na pol: 956 (76.4%) ispitanika je ženskog pola, 234 (18.7%) ispitanika je muškog pola.

STRUKTURA ANKETIRANIH PO POLU

Na pitanje da li ste zadovoljni vašim radnim prostorom u službi: Najviše je bilo zadovoljnih 516 (41.9%) ,veoma zadovoljnih 6.9% , ni zadovoljnih ni nezadovoljnih 23.5% ,zatim nezadovoljnih 22.4% , a veoma nezadovoljnih 5.4%.

U odnosu na podršku predpostavljenih najveci procenat je zadovoljnih. Zadovoljni su u Zavodu za javno zdravlje ,Opštoj bolnici Kikinda , Opštoj bolnici Senta, Specijalnoj bolnici Sveti vracevi u Novom Kneževcu , dok su zaposleni u domovima zdravlja ni zadovoljni ni nezadovoljni podrskom predpostavljenih

Na pitanje u kojoj ste meri zadovoljni adekvatnošcu opreme za rad jedna trecina (32.1%) je izjavila da je nezadovoljna , ni zadovoljnih ni nezadovoljnih je 32.1%, 24.5% je zadovoljnih , a tek 3.5% veoma zadovoljnih.

Da li ste zadovoljni mogucnostima za edukaciju : nezadovoljnih ima najviše 32.7% , ni zadovoljnih ni nezadovoljnih 30.6% , zadovoljnih 24.1%, a veoma zadovolnih tek 3.4%, a 6.4 % su veoma nezadovoljni

Stres na poslu prema vrsti zanimanja :najviše su pod stresom zdravstveni radnici, zatim tehnicki radnici , a najmanje administrativni radnici.

Da li ste zadovoljni brojem zaposlenih u vašoj službi : veci deo ispitanika nije zadovoljan brojem zaposlenih u svojoj službi.Preko 40% nezadovoljnih je u Specijalnij bolnici Sveti Vracevi i Opštoj bolnici Kikinda. Dok je najveci procenat zadovoljnih u Domu zdravlja Novi Kneževac , Domu zdravlja Senta i ZZJZ Kikinda.

Koliko ste zadovoljni mesecnom zaradom:najvise je nezadovoljnih , u bolnici Kiknda, više od polovine zaposlenih je nezadovoljno svojom mesecnom zaradom, zatim u Domu zdravlja ?oka. U proseku oko jedne trecine ispitanika su ni zadovoljni ni nezadovoljni. Najmanje je onoh koji su veoma zadovoljni mesecnom zaradom , ZZJZ Kikinda 6%, Dom zdravlja Ada 4.5%, a ostale zdravstvene ustanove imaju svega po 2% veoma zadovoljnih mesecnom zaradom.

U kojoj meri ste zadovoljni meduljudskim odnosima : najviše je zadovoljnih u Specijalnoj bolnici Sveti Vracevi , Domu zdravlja Novi Kneževac ,Domu zdravlja Senta. Nezadovoljnih je najviše u Opštoj bolnici u Kikindi , Domu zdravlja Ada, i ZZJZ Kikinda.

Saradnja sa kolegama :najviše ispitanika je zadovoljno saradnjom sa kolegama ,više od polovine u Bolnici Sveti Vracevi , ZZJZ Kikinda i Domu zdravlja Senta su se izjasnili pozitivno na ovo pitanje. dok je procenat nezadovoljnih manji od 10 %.