IZVEŠTAJ  01.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.06.2022.

21.006.478,65
   

Stanje prethodnog dana

20.711.206,36
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 296.843,17

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:01.06.2022. 296.843,17

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.06.2022.           21.006.478,65

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:01.06.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     21.006.478,65

[/et_pbrow]