IZVEŠTAJ  01.06.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.06.2023.

72.219.329,83
   

Stanje prethodnog dana

68.414.149,17
   

Uplata od RFZO

3.715.916,66
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  87.270,00
Uplata participacije 2.000,00
Ukupno uplate na dan 01.06.2023. 3.805.186,66

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.06.2023.        72.219.329,83

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.06.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 6,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:01.06.2023. 6,00

UKUPNO  OSTAJE:                     72.219.329,83

[/et_pbrow]