IZVEŠTAJ  01.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.07.2022.

37.155.430,59
   

Stanje prethodnog dana

34.294.946,92
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 99.707,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 01.07.2022. 2.860.623,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.07.2022.           37.155.430,59

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 140,00      

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 01.07.2022. 140,00

UKUPNO  OSTAJE:                    37.155.430,59

[/et_pbrow]