IZVEŠTAJ 01.10.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 01.10.2020.

8.711.957,27
   

Stanje prethodnog dana

8.032.895,75
   

Uplata od RFZO

730.403,54
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

161.420,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 01.10.2020.

891.823,54

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 01.10.2020.                                                8.711.957,27        

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  01.10.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

211.392,00
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 1.370,02   

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:01.10.2020. 212.762,02

UKUPNO  OSTAJE:                     8.711.957,27