IZVEŠTAJ  02.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.06.2022.

25.721.400,99
   

Stanje prethodnog dana

21.006.478,65
   

Uplata od RFZO

12.612.770,88
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 250.000,00
Ostale uplate 12.060,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:02.06.2022. 12.874.830,88

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.06.2022.           25.721.400,99

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

8.159.908,54
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:02.06.2022. 8.159.908,54

UKUPNO  OSTAJE:                     25.721.400,99

[/et_pbrow]