IZVEŠTAJ  02.08.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 02.08.2021.

5.093.839,86
   

Stanje prethodnog dana

11.482.552,83
   

Uplata od RFZO

768.875,00
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 71.800,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

670.000,00

   
Ukupno uplate na dan:02.08.2021.

1.510.675,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 02.08.2021.                                               5.093.839,86

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  02.08.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

7.889.694,42
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

9.693,55

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:02.08.2021. 7.899.387,97

UKUPNO  OSTAJE:                      5.093.839,86