IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 04.02.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.02.2020.

2.368,36

Stanje prethodnog dana

3.549.845,65

Uplata od RFZO

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja

Uplata participacije 2.000,00

Ostale uplate

9.720,00

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

2.742.000,00

Ukupno uplate na dan: 04.02.2020.

2.753.720,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.02.2020.                                                    2.368,36                            

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.02.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

Isplate zarada

6.301.197,29
Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT

Ostale isplate

Ukupne isplate na dan: 04.02.2020. 6.301.197,29

UKUPNO  OSTAJE:                             2.368,36