IZVEŠTAJ  04.07.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.07.2022.

29.383.943,53
   

Stanje prethodnog dana

37.155.430,59
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava 255.000,00
Ostale uplate 10.373,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 04.07.2022. 265.373,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.07.2022.           29.383.943,53

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.07.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT     

Isplate zarade

8.036.860,06
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan: 04.07.2022. 8.036.860,06

UKUPNO  OSTAJE:                    29.383.943,53

[/et_pbrow]