IZVEŠTAJ 04.08.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 04.08.2020.

5.298.437,87
   

Stanje prethodnog dana

12.341.065,81
   

Uplata od RFZO

 
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije  

Ostale uplate

2.290,00

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

210.000,00

   
Ukupno uplate na dan: 04.08.2020.

212.290,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 04.08.2020.                                                5.298.437,87               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  04.08.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

7.017.817,36
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

237.100,58
Ukupne isplate na dan:04.08.2020. 7.254.917,94

UKUPNO  OSTAJE:                      5.298.437,87