IZVEŠTAJ 05.08.2020.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.08.2020.

5.336.337,87
   

Stanje prethodnog dana

5.298.437,87
   

Uplata od RFZO

12.750,00
   

Uplata od budžeta APV, Ministarstva zdravlja

 

   
Uplata participacije 1.650,00

Ostale uplate

23.500,00

Refundacija bolovanja od RFZO

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 05.08.2020.

37.900,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 05.08.2020.                                                5.336.337,87               

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  05.08.2020.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Isplata  bolovanja  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:05.08.2020.  

UKUPNO  OSTAJE:                      5.336.337,87