IZVEŠTAJ  06.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 06.06.2022.

25.205.541,33
   

Stanje prethodnog dana

25.533.346,78
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 20.530,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:06.06.2022. 20.530,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.06.2022.           25.205.541,33

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

348.335,45
             

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:06.06.2022. 348.335,45

UKUPNO  OSTAJE:                     25.205.541,33

[/et_pbrow]