IZVEŠTAJ  08.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 08.09.2022.

28.453.984,04
   

Stanje prethodnog dana

28.832.468,34
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 191.160,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 08.09.2022. 191.160,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 08.09.2022.           28.453.984,04

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  08.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

569.644,30
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:08.09.2022. 569.644,30

UKUPNO  OSTAJE:                    28.453.984,04

[/et_pbrow]