IZVEŠTAJ  12.04.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.04.2022.

14.799.330,46
   

Stanje prethodnog dana

14.799.330,46
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:12.04.2022.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.04.2022.           14.799.330,46

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.04.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:12.04.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     14.799.330,46

[/et_pbrow]