IZVEŠTAJ  12.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 12.09.2022.

28.496.702,08
   

Stanje prethodnog dana

28.463.234,04
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 43.630,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 12.09.2022. 43.630,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 12.09.2022.           28.496.702,08

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  12.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 10.161,96

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:12.09.2022. 10.161,96

UKUPNO  OSTAJE:                    28.496.702,08

[/et_pbrow]