IZVEŠTAJ  13.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 13.09.2022.

28.781.611,08
   

Stanje prethodnog dana

28.496.702,08
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 284.909,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan: 13.09.2022. 284.909,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 13.09.2022.           28.781.611,08

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  13.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:13.09.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    28.781.611,08

[/et_pbrow]