IZVEŠTAJ  14.07.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 14.07.2023.

64.512.090,04
   

Stanje prethodnog dana

64.888.035,48
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 

 

Uplata participacije 400,00
Ukupno uplate na dan 14.07.2023. 400,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 14.07.2023.       64.512.090,04

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  14.07.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

376.319,44
Isplata provizije 26,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:14.07.2023.

376.345,44

UKUPNO  OSTAJE:                        64.512.090,04

[/et_pbrow]