IZVEŠTAJ  15.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 15.06.2022.

26.854.915,70
   

Stanje prethodnog dana

26.387.690,19
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade  256.851,11

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

189.444,40
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   18.930,00
Uplata participacije   2.000,00
Ukupno uplate na dan:15.06.2022.    467.225,51

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 15.06.2022.           26.854.915,70

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  15.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT          

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:15.06.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     26.854.915,70

[/et_pbrow]