IZVEŠTAJ  16.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.06.2022.

31.833.963,35
   

Stanje prethodnog dana

26.854.915,70
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.487.000,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   135.270,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:16.06.2022.   5.383.186,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.06.2022.           31.833.963,35

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

147.111,00
Provizija UT          

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

257.028,02
Ukupne isplate na dan:16.06.2022. 404.139,02

UKUPNO  OSTAJE:                     31.833.963,35

[/et_pbrow]