IZVEŠTAJ  16.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 16.11.2022.

34.255.519,33
   

Stanje prethodnog dana

31.486.181,31
   

Uplata od RFZO

2.760.916,67
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 114.430,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate: 2.875.346,67

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 16.11.2022.          34.255.519,33

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  16.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

106.008,65
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:16.11.2022. 106.008,65

UKUPNO  OSTAJE:                     34.255.519,33

[/et_pbrow]