IZVEŠTAJ  17.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.06.2022.

32.648.351,35
   

Stanje prethodnog dana

31.833.963,35
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   814.388,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:17.06.2022.   814.388,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.06.2022.           32.648.351,35

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT          

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:17.06.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     32.648.351,35

[/et_pbrow]