IZVEŠTAJ  17.11.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 17.11.2021.

2.667.729,05
   

Stanje prethodnog dana

2.490.172,05
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 177.557,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:17.11.2021.

177.557,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 17.11.2021.                                            2.667.729,05  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  17.11.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:17.11.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      2.667.729,05

[/et_pbrow]