IZVEŠTAJ  18.02.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.02.2021.

3.149.748,87
   

Stanje prethodnog dana

3.113.108,87
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

36.640,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:18.02.2021.

36.640,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.02.2021.                                               3.149.748,87

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.02.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.02.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                   3.149.748,87