IZVEŠTAJ  18.03.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.03.2022.

21.327.681,67
   

Stanje prethodnog dana

21.147.021,67
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

 

 
   
Ostale uplate 180.660,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:18.03.2022. 180.660,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.03.2022.          21.327.681,67            

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.03.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
             

Isplate zarada

 
Ostale isplate- provizija UT       
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.03.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     21.327.681,67    

[/et_pbrow]