IZVEŠTAJ  18.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 18.11.2022.

34.295.029,33
   

Stanje prethodnog dana

34.282.909,33
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    12.120,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate:    12.120,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 18.11.2022.          34.295.029,33

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  18.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:18.11.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     34.295.029,33

[/et_pbrow]