IZVEŠTAJ  19.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 19.01.2021.

8.596.287,11
   

Stanje prethodnog dana

8.826.643,10
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

30.080,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan: 19.01.2021.

30.080,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 19.01.2021.                                               8.596.287,11

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  19.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

260.435,99
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:19.01.2021. 260.435,99

UKUPNO  OSTAJE:                   8.596.287,11