IZVEŠTAJ  20.05.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.05.2023.

65.975.281,26
   

Stanje prethodnog dana

65.975.287,26
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan 20.05.2023.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.05.2023.         65.975.281,26

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.05.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 6,00

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:20.05.2023. 6,00

UKUPNO  OSTAJE:                      65.975.281,26

[/et_pbrow]