IZVEŠTAJ  20.07.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.07.2021.

10.368.737,46
   

Stanje prethodnog dana

8.247.502,46
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.256.751,50

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije 2.000,00

 

 
Ostale uplate 2.500,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:20.07.2021.

2.261.251,50

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.07.2021.                                               10.368.737,46

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.07.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

140.016,50
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate -povr.više uplaćenih sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:20.07.2021. 140.016,50

UKUPNO  OSTAJE:                      10.368.737,46