IZVEŠTAJ  20.09.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.09.2022.

34.234.917,75
   

Stanje prethodnog dana

34.219.997,75
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate 12.920,00
Uplata participacije 2.000,00
   

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.09.2022.        34.234.917,75  

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.09.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT  

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:20.09.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                    34.234.917,75

[/et_pbrow]