1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA

 

žiro-račun: 840-232661-60 Datum 20.11.2019.

 

Stanje sredstava na podračunu na dan 20.11.2019.

1.622.171,08

Stanje prethodnog dana                                                                                                       1.572.051,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uplata od RFZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja                                                                                   

Uplata participacije                                                                                                                        2.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ostale uplate                                                                                                                                          48.120,00                                                                                                                                                                                            

Refundacija bolovanja od RFZO

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava                                                                                  

Ukupno uplate na dan: 20.11.2019.                                                                                               50.120,00                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 20.11.2019.                                                                                                   1.622.171,08

 

 

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  20.11.2019.

 

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga                                                                                                                                                                                                                                                               

Isplate zarada                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Isplata  bolovanja

Ostale isplate-provizija UT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ostale isplate                                                                                                                                         

  
Ukupne isplate na dan: 20.11.2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

UKUPNO  OSTAJE:                                                                                                  1.622.171,08