IZVEŠTAJ  21.01.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.01.2021.

8.614.034,31
   

Stanje prethodnog dana

8.614.057,11
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 

Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate

 

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:21.01.2021.

 

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.01.2021.                                               8.614.034,31

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.01.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
   

Ostale isplate-provizija UT

22,80

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:21.01.2021. 22,80

UKUPNO  OSTAJE:                   8.614.034,31