IZVEŠTAJ  21.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.06.2022.

33.097.179,92
   

Stanje prethodnog dana

32.797.941,35
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate   299.800,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:21.06.2022.   299.800,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.06.2022.           33.097.179,92

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT        561,43 

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:21.06.2022. 561,43

UKUPNO  OSTAJE:                     33.097.179,92

[/et_pbrow]