IZVEŠTAJ  21.11.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 21.11.2022.

36.794.518,91
   

Stanje prethodnog dana

34.295.029,33
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja 2.487.000,00

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate    24.190,00
Uplata participacije  
Ukupne uplate:    2.511.190,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 21.11.2022.          36.794.518,91

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  21.11.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT 11.700,00

Isplate zarade

 
Ostale isplate-putni troškovi  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:21.11.2022. 11.700,00

UKUPNO  OSTAJE:                     34.295.029,33

[/et_pbrow]