IZVEŠTAJ  22.05.2023.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.05.2023.

65.517.712,06
   

Stanje prethodnog dana

65.975.281,26
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  118.460,00
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan 22.05.2023. 118.460,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.05.2023.         65.517.712,06

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.05.2023.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

576.029,20
Isplata provizije  

Isplate zarade

 
Isplata putnih troškova  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 
Ukupne isplate na dan:22.05.2023. 576.029,20

UKUPNO  OSTAJE:                      65.517.712,06

[/et_pbrow]