IZVEŠTAJ  22.06.2022.

Stanje sredstava na podračunu na dan 22.06.2022.

33.097.179,92
   

Stanje prethodnog dana

33.097.179,92
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata od RFZO-COVID nagrade   

Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  
Uplata participacije  
Ukupno uplate na dan:22.06.2022.  

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 22.06.2022.           33.097.179,92

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  22.06.2022.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Provizija UT        

Isplate zarade

 
Ostale isplate  
   

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:22.06.2022.  

UKUPNO  OSTAJE:                     33.097.179,92

[/et_pbrow]